អ្វីដែលយើងផ្តល់ជូន

ផលិតផល​ពិសេស

3

រឿង​របស់​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុន Hunan Yuqu Fishing Sports Co. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2003។ យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានអនុម័ត ISO 9001 ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកីឡា និងនេសាទនៅទូទាំងពិភពលោក ក៏ដូចជាការផ្តល់ជូននូវការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន និងរបស់របរផ្សេងៗទៀត។សហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារចម្បងរបស់យើង។

អាន​បន្ថែម

ការមកដល់ថ្មី។

តាម​ពួក​យើង